Direkt zum SeiteninhaltCATS - KATZEN - KOČKY - GATTI - GATOS - LES CHATSFarben und Zeichnungen von BKH


                       Základní pojmy genetiky koček

Pro orientaci  je nutné znát základní pojmy genetiky a principy dědičnosti genů, aby jste genetiku koček lépe pochopili. Nebojte se, je to v podstatě jednoduché.

Každý gen se skládá ze dvou
alel např. (DD, Dd, dd). Alela může být buď dominantní nebo  recesivní. Vlastnost, kterou nese dominantní alela přebíjí vlastnost, kterou nese alela recesivní. Alely se označují písmeny, velkými pro dominantní alelu (D) a malými pro recesivní alelu (d).

Homozygot - obě alely v jednom genu jsou stejné.
-Dominantní homozygot - obě alely v jednom genu jsou dominantní (DD).
-Recesivní homozygot - obě alely v jednom genu jsou recesivní (dd).
Heterozygot - alely v jednom genu jsou různé (Dd), říkáme, že kočka nese vlohu d.

Některé geny jsou "silnější" než jiné, to v praxi znamená, že překryjí účinek jiných genů.
Například červený kocour může mít s nečervenou kočkou černá, modrá či čokoládová a lilová koťata, záleží na tom, které geny "pod červenou barvou"kocour nese. Nejsilnějsí barvou je bílá (celá bílá kočka, ne kočka s bílými skvrnami), po ní červená a její mutace (želvovinová, krémová) a po ní černá, "nejslabší" barvy jsou modrá, čokoládová a lilová a skořicová a plavá.

Genotyp - barva vyjádřená zápisem genů, např Bb Dd ss je genotyp černé kočky.
Fenotyp - jak kočka vypadá ve skutečnosti - např. Bb Dd Ss je genotyp černobílé kočky, která může být harlekýn (více bílé) nebo bikolor (více černé). Z toho vyplývá, že dvě kočky můžou mít stejný genotyp, ale jiný fenotyp. Naopak dvě fenotypově stejné černé kočky můžou mít jiný genotyp (BB DD, Bb DD, Bb Dd).

Jak se geny dědí?
Jednoduše. Každý gen z matčiny strany se spojí s genem otce a vzniká tak gen nový, který určije barvu kotěte. Jak jsme si řekli na začátku, každý gen má dvě alely a záleží, která alela z matčiny strany se spojí s jednou z alel otce.
Například máme-li kočku s genotypem na D genu
Dd a otce s také s genotypem Dd, mohou se narodit koťata s genotypy:

DD - první alela matky a první alela otce
Dd - první alela matky a druhá alela otce
Dd - druhá alela matky a první alela otce (dominantní alela se zapisuje jako první)
dd - druhá alela matky a druhá alela otce

Takto probíhá dědičnost na všech jednotlivých genech. Každá kočka má všechny geny, o kterých dále bude řeč. Její barva záleží na tom, jakou kombinaci alel v genech ona kočka má.

Zdroj: kotatko.net

GEN L - Info hier.


GEN L - info zde.

                        
                           Grundbegriffe der Genetik Katzen

Gene

Gene sitzen auf einem ganz bestimmten Platz (genannt "locus") in den Chromosomen und sind die Grundelemente, auf denen die Vererbung aufbaut.
Die Gene sind für jedes Merkmal Ihrer Katze verantwortlich, für die Augenfarbe, für den Knochenbau, für die Fellstruktur (Textur genannt), für den Charakter, etc.
Gene treten immer als (Gen-)Paar auf.

Allele


Allele sind die verschiedenen Abarten (Mutanten genannt) ein und desselben Genes.
Zum Beispiel:
Das Gen, das für die Fellfarbe "schwarz" verantwortlich ist, hat zwei Mutanten, ein Mutant ist verantwortlich für die Farbe chocolate, der andere für die Farbe  cinnamon (=zimtfarben).

Homozygot = reinerbig

Man nennt eine Katze reinerbig für ein bestimmtes Merkmal, wenn sie in dem dafür zuständigen Genpaar zwei gleiche Gene hat, das heißt beide Gene in einem Genpaar sind identisch.

Heterozygot = mischerbig

Mann nennt eine Katze mischerbig für ein bestimmtes Merkmal, wenn das dafür verantwortliche Genpaar zwei verschiedene Gene hat, das heißt beide Gene eines Genpaares sind nicht identisch.

Phänotyp

Wie Ihre Katze außen aussieht, wird Phänotyp genannt, es ist die Summe aller Merkmale, die Sie im Äußeren ihrer Katze sehen können.

Genotyp

Wie Ihre Katze innen aussieht, welche Merkmale sie vererben kann - sie können das nicht sehen -, wird Genotyp genannt, es ist die Summe der genetischen Information, die Ihre Katze trägt und an ihre Nachkommen vererben kann.

Dominant

Man nennt ein Gen dominant, wenn man seine Auswirkung im Aussehen der Katze (=Phänotyp) sehen kann.
Nur ein dominantes Gen muss in einem Genpaar vorhanden sein, um seine Auswirkung im Phänotyp der Katze sehen zu können.
Anmerkung:
Um sie leicht erkennen zu können, werden dominante Gene in Großbuchstaben geschrieben.
Z.B. Das Gen B (für Black = schwarze Fellfarbe) ist über das Gen b (für chocolate = schokoladefarbene Fellfarbe) dominant.

Rezessiv

Man nennt ein Gen rezessiv, wenn man seine Auswirkung im Phänotyp nicht sehen kann, wenn es nur einmal im Genpaar vorhanden ist.
Dasselbe Gen muss zweimal im Genpaar vorhanden sein, um seine Auswirkung im Phänotyp der Katze sehen zu können.
Anmerkung:
Um sie leicht unterscheiden zu können, werden rezessive Gene mit Kleinbuchstaben geschrieben.
In unserem Beispiel: Das Gen b muss zweimal vorhanden sein (bb), damit die Fellfarbe schokoladefarben ist.Eurocatfancy

Copyright © 2010 - 2024 DaLiCats Webdesign - Libor Polyak und Daniel Kirilov ☎️ 00436502721977
Zurück zum Seiteninhalt